Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de website van FitBewust. Alle informatie is beschikbaar gesteld door FitBewust. Ondanks de constante zorg en aandacht die FitBewust aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal FitBewust de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

FitBewust kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van de website dan wel door de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Alle geschillen met FitBewust die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

De website kan links naar andere websites bevatten. FitBewust is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.

Vertel je vrienden over FitBewust via: